Enbrel inj.

Norsk revmatologisk foreningVirkestoff: etanercept

PASIENTINFORMASJON


Etanercept er virkestoffet i «Benepali®» og i «Enbrel®»

Denne siden har lenker til informasjonsark om legemidler som inneholder etanercept.