MabThera inf.

Norsk revmatologisk foreningVirkestoff: rituximab


PASIENTINFORMASJON

Rituximab er virkestoffet i: MabThera, Rixathon

Mer om emnene