Napren-E tbl.

Virkestoff: naproxen                                     PASIENTINFORMASJON