Norspan depotplaster

Norsk revmatologisk forening

Virkestoff: buprenorfin

PASIENTINFORMASJON

Norspan inneholder virkestoffet buprenorfin