Pinex Forte

Virkestoff:  paracetamol + kodein                   PASIENTINFORMASJON

 
 Pinex Forte inneholder virkestoffene paracetamol og kodein.