Tramagetic OD depottbl.og Tramagetic Retard depottbl.

Virkestoff: tramadol                                 PASIENTINFORMASJON

 

Tramagetic OD inneholder virkestoffet tramadol.

Denne siden har lenke til midler som inneholder tramadol