Velkommen til Norsams hjemmeside! Norsk samfunnsmedisinsk forening er en fagmedisinsk forening i Legeforeningen, og arbeider for å styrke fagutvikling og spesialistutdanning i samfunnsmedisin. 

Samtlige obligatoriske kurs i spesialisering i samfunnsmedisin gjennomføres også i 2019. Kursprogrammet er under planlegging og datoer for flere kurs er bekreftet. Denne nettsiden oppdateres jevnlig.

Norsam opprettet et utdanningsfond i 2011. Fondet er hjemlet i foreningens vedtekter, og har til formål å fremme samfunnsmedisinsk fagutvikling og spesialistutdanning.

Det tradisjonsrike samfunnsmedisinske seminaret arrangeres igjen på Sundvolden 29.-30. november. Tema for årets seminar er vold som samfunns- og helseproblem. Les mer om seminaret og påmelding her.

Siste nyheter

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

  • Kurs I: global helse

     Norsk samfunnsmedisinsk forening 

  • Sundvoldenseminaret 2018

     Norsk samfunnsmedisinsk forening 

Ingen aktiviteter funnet

Velkommen til Norsams hjemmeside. Her er en enkel veiviser for våre nettsider:

>>  Hjemmeside oversikt