Velkommen til Norsams hjemmeside! Norsk samfunnsmedisinsk forening er en fagmedisinsk forening i Legeforeningen, og arbeider for å styrke fagutvikling og spesialistutdanning i samfunnsmedisin. 

Samfunnsmedisinkurs med innhold miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid arrangeres i Oslo 6.-8. mai 2019. Dette er kurs B i det obligatoriske kursprogrammet i spesialistutdanningen.

Samtlige obligatoriske kurs i spesialisering i samfunnsmedisin gjennomføres også i 2019. Kursprogrammet er under planlegging og datoer for flere kurs er bekreftet. Denne nettsiden oppdateres jevnlig.

Samfunnsmedisinkurs i kvalitetsarbeid og tilsyn arrangeres i Tønsberg 2.-4. april 2019. Dette er Kurs D i kursprogrammet i spesialistutdanningen.

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

Velkommen til Norsams hjemmeside. Her er en enkel veiviser for våre nettsider:

>>  Hjemmeside oversikt