Velkommen til Norsams hjemmeside! Norsk samfunnsmedisinsk forening er en fagmedisinsk forening i Legeforeningen, og arbeider for å styrke fagutvikling og spesialistutdanning i samfunnsmedisin. 

Samtlige obligatoriske kurs i spesialisering i samfunnsmedisin skal gjennomføres også i 2020. Kursprogrammet er under planlegging. Denne nettsiden oppdateres når kursene kommer på plass.

Samfunnsmedisinkurs med tema global helse arrangeres i Oslo 26.-28. november 2019. Dette er Kurs I i det obligatoriske kursprogrammet i spesialistutdanningen i samfunnsmedisin.

Velkommen til årets Sundvoldenseminar! Det tradisjonelle seminaret arrangeres i år fra tirsdag 29. til onsdag 30. oktober. Tema for årets seminar er kvalitet og pasientsikkerhet.

Siste nyheter

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

 • Nidaroskongressen

   Norsk samfunnsmedisinsk forening 

 • Kurs A 2019

   Norsk samfunnsmedisinsk forening 

 • Sundvoldenseminaret (2019)

   Norsk samfunnsmedisinsk forening 

 • Kurs E 2019

   Norsk samfunnsmedisinsk forening 

 • Kurs I 2019

   Norsk samfunnsmedisinsk forening 

 • Kurs G 2020

   Norsk samfunnsmedisinsk forening 

Ingen aktiviteter funnet

Velkommen til Norsams hjemmeside. Her er en enkel veiviser for våre nettsider:

>>  Hjemmeside oversikt