Velkommen til Norsams hjemmeside! Norsk samfunnsmedisinsk forening er en fagmedisinsk forening i Legeforeningen, og arbeider for å styrke fagutvikling og spesialistutdanning i samfunnsmedisin. 

Samfunnsmedisinkurs med tema global helse arrangeres i Oslo 26.-28. november 2019. Dette er Kurs I i det obligatoriske kursprogrammet i spesialistutdanningen i samfunnsmedisin.

Velkommen til årets Sundvoldenseminar! Det tradisjonelle seminaret arrangeres i år fra tirsdag 29. til onsdag 30. oktober. Tema for årets seminar er kvalitet og pasientsikkerhet.

Samfunnsmedisinkurs i helserett og saksbehandling arrangeres i Stavanger 11.-14. november 2019. Dette er kurs E i det obligatoriske kursprogrammet av spesialistutdanningen.

Siste nyheter

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

 • Nidaroskongressen

   Norsk samfunnsmedisinsk forening 

 • Kurs A

   Norsk samfunnsmedisinsk forening 

 • Sundvoldenseminaret

   Norsk samfunnsmedisinsk forening 

 • Kurs E

   Norsk samfunnsmedisinsk forening 

 • Kurs I

   Norsk samfunnsmedisinsk forening 

Ingen aktiviteter funnet

Velkommen til Norsams hjemmeside. Her er en enkel veiviser for våre nettsider:

>>  Hjemmeside oversikt