Årsmøte 2012 - Bodø

Innkalling og saksdokumenter til Norsams årsmøte - Bodø 30. august 2012

Årsmøte Norsam

Torsdag 30 august kl 1630-1730
Radisson Blu hotel, Bodø

1. Åpning av møtet, godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent (en som fører protokoll og to som signerer)
4. Valg av tellekorps
5. Styrets årsmelding for 2011
6. Økonomi, regnskap 2011 og budsjett 2013
7. Orientering fra spesialitetskomiteen
8. Innmeldte saker
9. Prisutdeling

Dokumenter:
Årsmelding Norsam 2011.pdf
Statusrapport Norsam medlemsskap 010212.pdf
Norsam årsregnskap 2011 signert.pdf
Revisjonsberetning 2011.pdf
Budsjett 2013.pdf
Vedtekter Norsam vedtatt årsmøte 250811.pdf

Protokoll årsmøte Norsam 300812.pdf