Nyheter

search

Periode

  • År: Måned:

112 sider. Side 1 av 6

Rekkefølge:

Administrasjon og ledelse - samfunnsmedisin kurs F - Oslo 2020

Samfunnsmedisinkurs i administrasjon, ledelse og helseøkonomi arrangeres på Soria Moria 20.-23. januar 2020. Dette er Kurs F i det obligatoriske utdanningsprogrammet. Her finner du informasjon om kurset og påmelding.

Norsam-fond

Norsam opprettet et utdanningsfond i 2011. Fondet er hjemlet i foreningens vedtekter, og har til formål å fremme samfunnsmedisinsk fagutvikling og spesialistutdanning.

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin - obligatoriske kurs i 2020

Samtlige kurs i spesialistutdanning i samfunnsmedisin skal gjennomføres også i 2020. Kursprogrammet er under planlegging. Denne nettsiden oppdateres fortløpende etter hvert som kursavtalene er på plass.

Global helse - samfunnsmedisin Kurs I - Oslo 2019

Samfunnsmedisinkurs med tema global helse arrangeres i Oslo 26.-28. november 2019. Dette er Kurs I i det obligatoriske kursprogrammet i spesialistutdanningen i samfunnsmedisin.

Sundvoldenseminaret 2019

Velkommen til årets Sundvoldenseminar! Det tradisjonelle seminaret arrangeres i år fra tirsdag 29. til onsdag 30. oktober. Tema for årets seminar er kvalitet og pasientsikkerhet.

Helserett og saksbehandling - Kurs E samfunnsmedisin - Stavanger 2019

Samfunnsmedisinkurs i helserett og saksbehandling arrangeres i Stavanger 11.-14. november 2019. Dette er kurs E i det obligatoriske kursprogrammet av spesialistutdanningen.

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin - Kurs A - Trondheim 2019

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin arrangeres i Trondheim 23.-25. oktober 2019. Dette er kurs A i det obligatoriske kursprogrammet i samfunnsmedisin.

Obligatoriske samfunnsmedisinkurs i 2019

Samtlige obligatoriske kurs i spesialisering i samfunnsmedisin gjennomføres også i 2019. Kursprogrammet er nå på plass og bekreftet for hele året.

Årsmøtekurs og årsmøter, Haugesund 29-30. august

Det blir samfunnsmedisink årsmøtekurs også i 2019! De samfunnsmedisinske foreningene LSA og Norsam fortsetter tradisjonen med felles årsmøtearrangement. Les mer om program og påmelding her.

Rådgivning og samhandling - kommunikasjon og formidling - Kurs G - Bodø 2019

Samfunnsmedisinkurs arrangeres i Bodø 10.-13. september 2019. Kurset arrangeres av Nordland legeforening i samarbeid med Norsam.

Folkehelsearbeid - Kurs C samfunnsmedisin - Asker 2019

Samfunnsmedisinkurs i forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid arrangeres i Asker fra 12.-14. juni 2019. Dette er Kurs C i det obligatoriske kursprogrammet i samfunnsmedisin. Les mer om kurset og påmelding.

Miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid - Kurs B samfunnsmedisin - Oslo 2019

Samfunnsmedisinkurs med innhold miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid arrangeres i Oslo 6.-8. mai 2019. Dette er kurs B i det obligatoriske kursprogrammet i spesialistutdanningen.

Kvalitetsarbeid og tilsyn - Kurs D samfunnsmedisin - Tønsberg 2019

Samfunnsmedisinkurs i kvalitetsarbeid og tilsyn arrangeres i Tønsberg 2.-4. april 2019. Dette er Kurs D i kursprogrammet i spesialistutdanningen.

Forskningsmetode og kunnskapshåndtering - Kurs H samfunnsmedisin - Oslo 2019

Samfunnsmedisinkurs i forskningsmetode og kunnskapshåndtering arrangeres på Soria Moria 18.-21. mars 2019. Dette er Kurs H i det obligatoriske kursprogrammet i spesialistutdanningen.

Administrasjon og ledelse - Kurs F samfunnsmedisin - Oslo 2019

Samfunnsmedisinkurs i administrasjon, ledelse og helseøkonomi arrangeres på Soria Moria 21.-24. januar 2019. Dette er Kurs F i det obligatoriske utdanningsprogrammet. Her finner du informasjon om kurset.

Sundvoldenseminaret 2018

Det tradisjonsrike samfunnsmedisinske seminaret arrangeres igjen på Sundvolden 29.-30. november. Tema for årets seminar er vold som samfunns- og helseproblem. Les mer om seminaret og påmelding her.

Global helse - samfunnsmedisin Kurs I - Oslo 2018

Samfunnsmedisinkurs med tema global helse arrangeres i Oslo 20.-22. november 2018. Dette er Kurs I innenfor det obligatoriske kursprogrammet i spesialistutdanningen i samfunnsmedisin. Les mer om kurset og påmelding her.

Helserett og saksbehandling - Kurs E samfunnsmedisin - Stavanger 2018

Samfunnsmedisinkurs i helserett og saksbehandling arrangeres i Stavanger 5.-8. november 2018. Dette er kurs E i den obligatoriske kursdelen av spesialistutdanningen. Informasjon om kurset og program er på plass, og det er klart for påmelding.

PMU 2018 med introduksjonskurs i samfunnsmedisin (Kurs A)

Primærmedisinsk uke går av stabelen i Oslo i uke 43. Her er det et bredt utvalg av kurs i allmenn- og samfunnsmedisin. Introduksjonskurs i samfunnsmedisin (Kurs A) finner du på PMU 2018.

Rådgivning og samhandling - kommunikasjon og formidling - Kurs G - Bodø 2018

Kurs G arrangeres i Bodø 24-27 september 2018. Kurset arrangeres av Nordland legeforening i samarbeid med Norsam.

112 sider. Side 1 av 6