Årsmøte og årsmøtekurs 2012

De samfunnsmedisinske foreningene, Norsam og LSA, vil også i 2012 arrangere felles årsmøtekurs med årsmøter. I år finner begivenheten sted i Bodø 30-31 august. Visjon for en bedre primærhelsetjeneste er tittelen for årets årsmøtekurs, og vil by på et spennende og innholdsrikt program.

Årsmøte og årsmøtekurs 2012

Nordland legeforening er vertskap og arrangør av årets arrangement. Årsmøtekurset har tittelen Visjon for en bedre primærhelsetjeneste. Se nærmere informasjon og påmelding på Nordland legeforeningens nettside:
https://legeforeningen.no/lokal/nordland/Kurs-/Visjon-for-en-bedre-primarhelsetjeneste1/

Påmeldingsfrist 15. juni 2012.