Obligatoriske samfunnsmedisinkurs i 2019

Samtlige obligatoriske kurs i spesialisering i samfunnsmedisin gjennomføres også i 2019. Kursprogrammet er under planlegging og datoer for flere kurs er bekreftet. Denne nettsiden oppdateres jevnlig.

Obligatoriske samfunnsmedisinkurs i 2019


Her er kursoversikt for 2019. Fem obligatoriske kurs gjennomføres før sommeren og fire i andre halvår. Fra i fjor har vi effektivisert og komprimert kursprogrammet. Ingen kurssamlinger går over mer enn fire dager, og flere kurs går over tre kursdager. Dette etter ønske fra et stort flertall av kursdeltakerne. Dette medfører at kursdagene utnyttes bedre og det blir ikke halve dager i starten og slutten av kurset. Videre legges det opp det egeninnsats i form av forberedende hjemmearbeid.

Nednefor er kursoversikt i alfabetisk rekkefølge. Les mer om kursprogrammet i samfunnsmedisin under "Obligatoriske kurs" (fane øverst på hjemmesiden). For samtlige kurs vil det bli opprettet egne nettsider med mer informasjon, program og påmelding i forkant av kurset. Annonsering av de enkelte kurs skjer vanligvis ca 2-3 måneder før kurset.

A. Introduksjonskurs i samfunnsmedisin
Arrangeres på Nidaroskongressen i Trondheim uke 43. Informasjon og påmelding på Nidareoskongressens nettside når konferansen åpnes for påmelding.

B. Miljørettet helsevern, smittevern, helsemessig beredskap, planarbeid
Arrangeres i Oslo i samarbeid med Folkehelseinstituttet - planlegges i første halvår, antagelig i mai 2019, men annet tidspunkt er også mulig.

C. Forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid
Planlegges i Asker i første halvdel av juni 2019.

D. Kvalitetsarbeid og tilsyn
Arrangeres i Tønsberg i uke 14, 2.4 - 4.4. Under planlegging.

E. Helserett og saksbehandling
Planlegges i Stavanger høst 2019, sannsynligvis i uke 46.

F. Administrasjon og ledelse for samfunnsmedisinere
Arrangeres på Soria Moria, Oslo 21-24 januar 2019 (uke 4). Påmelding åpnes i slutten av november 2018.

G. Kommunikasjon og formidling - rådgivning og samhandling
Arrangeres i Bodø i uke 39 av Nordland legeforening i samarbeid med Norsam

H. Metodekunnskap og kunnskapshåndtering
Arrangeres på Soria Moria, Oslo 18-21 mars (uke 12) i samarbeid med Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet. Åpnes for påmelding i januar 2019,

I. Global helse
Planlegges høst 2019