Spesialistutdanning i samfunnsmedisin - obligatoriske kurs i 2020

Samtlige kurs i spesialistutdanning i samfunnsmedisin skal gjennomføres også i 2020. Kursprogrammet er under planlegging. Denne nettsiden oppdateres fortløpende etter hvert som kursavtalene er på plass.

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin - obligatoriske kurs i 2020

Kursoversikt i alfabetisk rekkefølge. Les mer om kursprogrammet i samfunnsmedisin under "Obligatoriske kurs" (fane øverst på hjemmesiden). For samtlige kurs vil det bli opprettet egne nettsider med mer informasjon, program og påmelding i forkant av kurset, vanligvis ca 2-3 måneder før kurset.

A. Introduksjonskurs i samfunnsmedisin
Arrangeres på Primærmedisinsk i Oslo i oktober (uke 43). Informasjon og påmelding kommer på PMUs nettside. Vi ser også på muligheten for å arrangere et introduksjonskurs i vårhalvåret.

B. Miljørettet helsevern, smittevern, helsemessig beredskap, planarbeid
Arrangeres 9.-11. mars (uke 11) i samarbeid med Folkehelseinstituttet. Annonseres og åpnes for påmelding i januar 2020. Nb: Merk endret tidspunktet. Kurset var opprinnelig planlagt i uke 10, men er flyttet til uke 11.

C. Forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid 
Arrangeres på Sem Gjestegård og NaKuHel i Asker, 10.-12. juni (uke 24)

D. Kvalitetsarbeid og tilsyn
Under planlegging, foreløpig ikke avklart

E. Helserett og saksbehandling
Planlegges høst 2020, sannsynligvis i Stavanger

F. Administrasjon og ledelse for samfunnsmedisinere
Arrangeres i Oslo, på Soria Moria 20.-23. januar 2020 (uke 4). Program og påmelding i november 2019.

G. Kommunikasjon og formidling - rådgivning og samhandling
Arrangeres i Bodø 14-17. september 2020 i samarbeid med Nordland legeforening.

H. Metodekunnskap og kunnskapshåndtering
Arrangeres i Oslo, på Soria Moria 23.-26. mars 2020 (uke 13) i samarbeid med Folkehelseinstituttet. Program og påmelding i januar.

I. Global helse
Planlegges høst 2020, sannsynligvis i november.