Samf med 7: Miljørettet helsevern, smittevern, helsemessig beredskap og planarbeid

Velkommen til kurs i Fevik 3-7 september 2012. Dette er kurs nr 7 i det obligatoriske kursprogrammet i spesialistutdanningen i samfunnsmedisin. Norsam og den lokale kurskomiteen ønsker velkommen til nytt kurs. Her finner du mer informasjon om kurset og påmelding. Påmeldingsfrist 1. juli 2012.

Samf med 7: Miljørettet helsevern, smittevern, helsemessig beredskap og planarbeid

Utdanningskurs med tema miljørettet helsevern, smittevern, helsemessig beredskap og planarbeid ble arrangert første gang i september 2010. Vi fikk gode tilbakemeldinger på kurset i 2010, og Norsam setter pris på at den lokale kurskomiteen igjen har utarbeidet en spennende program.

Nøkkelinformasjon:
Kurssted: Strand Hotel Fevik
Kursstart: Mandag 3.9.2012 kl 1200
Kursslutt: Fredag 7.9.2012 kl 1300
Kurstimer: 30
Påmeldingsfrist: 1.7.2012
Kursavgift kr 4200

Kursprogrammet er straks på plass. Foreløpig program finner du her:
Samfmed 7 - foreløpig program april 2012.pdf

Kursgodkjenning: Kurset søkes godkjent som obligatorisk kurs i samfunnsmedisin og valgfritt kurs i videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.  

Sosialt program:

Maritim utflukt og byvandring i Arendal tirsdag 4.9.2012 Se kursprogrammet.
Kursavslutningsmiddag torsdag 6.9.2012.
Felles middag alle dager for de som bor på kurshotellet.

Priser:

Hjemmeside til Strand Hotel Fevik

  • Full pakke på Strand Hotel Fevik inkl konferansepakke og fullpensjon (frokost, lunsj, middag) og opphold i enkeltrom kr 1995 pr døgn. Gjelder mandag-torsdag. I tillegg kommer dagpakke for fredag med kr 395.
  • Dagpakke/konferansepakke inkl lunsj kr 495 pr døgn.

Reise bestilles og betales av den enkelte, husk å benytte rimelig alternativ i henhold til legeforeningens regelverk.

Reise- og oppholdsutgifter kan søkes refundert fra Utdanningsfond II etter gjeldende regelverk.

Påmelding:

Påmelding skjer elektronisk ved e-post til kurs.norsam@gmail.com
Oppgi følgende opplysninger:

  • Navn
  • F. år
  • E-post
  • Mobiltelefon
  • Yrkestittel
  • Arbeidssted
  • Deltakelse med full pakke og opphold på Strand Hotel Fevik eller dagpakke

Påmeldingsfrist 1.7.2012

Etter at påmeldingen er mottatt vil du i løpet av en 1 uke motta en bekreftelse fra oss. Endelig bekreftelse og deltakerliste sendes ut ca 1. juli.

Velkommen til kurs!

Kurskomiteen:
Vegard Vige, kommuneoverlege Kristiansand

Harald Reiso, kommuneoverlege Arendal
Kristian Hagestad, fylkeslege, Vest-Agder  
Anne-Sofie D Syvertsen
, fylkeslege, Aust-Agder