Administrasjon og ledelse for samfunnsmedisinere - utdanningskurs Samfmed F

Utdanningskurs i administrajon og ledelse for samfunnsmedisinere arrangeres på Soria Moria 11-15 mars 2013. Kurset er en del av det obligatoriske utdanningsprogrammet i spesialistutdanningen (kurs Samfmed F).

Administrasjon og ledelse for samfunnsmedisinere - utdanningskurs Samfmed F
Soria Moria

Velkommen til utdanningskurs med tema administrasjon og ledelse. Kurskravet er 45 kurstimer. Dette gjennomføres over en kursuke med 35 ca undervisningstimer, og i forkant av kurset skal deltakerne skrive en erfaringsbasert oppgave.

Dette kurset er gjennomført en gang tidligere i mars 2012 (tidligere kursnavn Samfmed 2). Årets kurs vil bli svært likt fjorårets kurs.

Nøkkelinformasjon:
Kurssted: Soria Moria konferansesenter, Oslo
Kursstart: Mandag 11.3.2013 kl 1100
Kursslutt: Fredag 15.3.2013 kl 1400
Påmeldingsfrist: 1.2.2013 (utløpt)
Antall deltakere: 40
Kursavgift: kr 5200
Lunsj/dagpakke: kr 375 pr dag

Faglig program og læringsmål:

 • Helsesektorens organisering/struktur på kommunalt og statlig nivå.
 • Politisk og administrativ styring av helsetjenesten
 • Det politiske beslutningssystemet i kommune og stat
 • Sosialtjenestens organisering og tjenester
 • Statlige velferdsordninger – NAV systemet
 • Frivillige organisasjoners (NGO) arbeid og oppgaver innen helse- og velferdstjenestene
 • Økonomiske modeller for styring av helsetjenesten
 • Økonomisk evaluering og prioritering av helsetjenester
 • Finansieringsmåter og organisering av spesialisthelsetjenester og kommunale helsetjenester
 • Budsjettbehandling i offentlig forvaltning fra Stortinget ned til kommunale tjenester

Kurssamlingen er bygget opp med 1-2 hovedtema hver dag. For hvert tema er det en innleder som har hovedansvar for gjennomføringen. Temaene forventes gjennomført ved bruk av ulike pedagogiske prinsipper, og skal ikke bare inneholde forelesninger men også egenaktivitet fra deltakerne.

Hovedtemaene er som følger:

Mandag 11.3: Sental helseforvaltning, Henning Mørland, Oslo kommune og Norsam
Tirsdag 12.3: Helseøknomi og finansieringssystemer, Terje P. Hagen, UiO
Onsdag 13.3: Ledelsesteorier og ledelsesmodeller, Jan C. Frich, UiO
Torsdag 14.3: Økonomistyring, regnskap og budsjett, Jan Erik Tveiten, UiO og Deloitte
Torsdag 14.3: NAV, Grete Damberg, NAV
Fredag 15.3: Personalledelse og lederrolle, Magne Vik, Psykologbistand

I tillegg er profilerte helseledere invitert til å holde erfaringsbaserte foredrag eller refleksjoner morgen og ettermiddag. Hege Gjessing, Camilla Stoltenberg, Tove Strand, Kjersti Toppe, Einar Braaten, Magne Nylenna, Bjørn Guldvog og Anne Alvik har bekreftet at de bidrar med sine erfaringer!

Kursprogram og skriftlig oppgave:
Program Kurs F 2013 adm-ledelse.pdf
Oppgave Kurs F 2013 - frist 040313.pdf

Kurset er godkjent som obligatorisk utdanningskurs i spesialistutdanningen i samfunnsmedisin. Det er også om godkjent i allmennmedisin med 30 valgfrie kurspoeng.

Kostnader og sosialt program:

 • Alle deltakere betaler kursavgift til Norsam, kr 5200
 • Alle deltakere betaler dagpakke til Soria Moria som inkluderer lunsj, fri tilgang på kaffe og frukt i pausene, kr 375 pr dag
 • Pris for hotellrom på Soria Moria er kr 1150 for enkeltrom og kr 725 pr person i dobbeltrom
 • Middag på Soria Moria (dager uten felles middag) koster kr 360
 • Tirsdag 12.3.2012 kulturkveld med omvisning og middag i Operaen i Bjørvika, kr 500
 • Torsdag 14.3.2012 festmiddag på Soria Moria, kr 500

Påmelding:

Påmelding skjer elektronisk ved e-post til kurs.norsam@gmail.com

Oppgi følgende:

 • Navn
 • Fødselsår
 • Arbeidssted/stilling
 • E-post
 • Mobiltelefon
 • Behov for hotellrom på Soria Moria (fra-til)
 • Ønsker å delta på kulturkveld 12.3
 • Ønsker å delta på festmiddag 14.3

Påmeldingsfristen utløp 1.2.2013.

Velkommen til kurs!

Kurskomite: Siri Helene Hauge, Trude Margrethe Arnesen og Henning Mørland