Samf med 6: Kvalitetsarbeid og tilsyn 2012

Utdanningskurs med tema kvalitetsarbeid og tilsyn arrangeres på Sola i Rogaland 16-19 april 2012. Dette er kurs nr 6 i det obligatoriske kursprogrammet i spesialistutdanningen i samfunnsmedisin.

Samf med 6: Kvalitetsarbeid og tilsyn 2012
Sola strandhotell

Vi ønsker velkommen til kurs med tema kvalitetsarbeid og tilsyn.

Dette er andre gang dette kurset arrangeres, og vi håper å kunne tilby deltakerne et spennende og innholdsrikt program.

Nøkkelinformasjon:
(les mer nedenfor og se velagt program for flere opplysninger)
Kurssted: Sola Strandhotell, Sola
Kurstimer: 30
Kursstart: Mandag 16.4.2012 kl 0930
Kursslutt: Torsdag 19.4.2012 kl 1300
Påmeldingsfrist: 1.3.2012
Kursavgift kr 4200

Faglig program og læringsmål:

Kurset inneholder blant annet:
- Strategier for kvalitetsforbedringsarbeid
- Internkontroll og avviksregistrering
- Bruk av indikatorer for måling/registrering av kvalitet
- Organiseringen av tilsynsmyndigheten i Norge
- Lovgrunnlaget for statlig tilsyn og kommunalt tilsyn.
- Forskjellige tilsynsmetoder

Kurset baserer seg på medvirkning fra erfarne og interesserte delatakere. Det legges opp til at det skal være god tid til å dele erfaringer og reflektere over eget samfunnsmedisinsk engasjement og arbeid. Kurset er på 30 timer som inkluderer 3 timers hjemmearbeid/forberedelser.

Hjemmearbeidsoppgaver, velg en av disse. Diskuteres på kurset på torsdag:

  1. Lese 2-3 tilsynsrapporter fra ulike tilsyn og noen anonymiserte hendelsesbaserte tilsynssvar, som vil bli sendt til påmeldte kursdeltakere. Lage en kort skriftlig refleksjon om sakene.
  2. Planlegge og forberede et miljørettet helseverntilsyn i en barnehage i egen kommune. Presentere plan og metode for gjennomføring for de andre deltakerne.
  3. Lese Elisabeth Arntzens bok: En forutsigbare helsetjeneste - kvalitet og orden i eget hus, og skrive en liten anmeldelse (maks en halv A4-side).

Kursprogrammet finner du her

Lenker til saker som skal leses og kommenteres av kursdeltagerne:

Prosedyre for systemrevisjon
http://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/internserien/prosedyre_systemrevisjon_internserien1_2008.pdf

Samlinga av tilsyn med kommunale tenester til eldre
http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Landsomfattende-tilsyn/Landsomfattende-tilsyn-2011-kommunale-tjenester-til-eldre/

Tilsynssak kommunal eldreomsorg
http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Tilsynssaker/Avslutning-tilsynssak-kommune-brudd-pa-helselovgivningen-/

Tilsynssak der forholdet mellom individ og system står sentralt
http://www.helsetilsynet.no/no/Toppmeny/Presse/Nyhetsarkiv/Helse-More-og-Romsdal-HF-har-brutt-spesialisthelsetjenesteloven--2-2/

Kurset er godkjent som obligatorisk utdanningskurs i spesialistutdanningen i samfunnsmedisin

Opphold og konferanseutgifter:

Alle kursdeltakere betaler konferanse/dagpakke inkl lunsj på med kr 550 pr dag.
Opphold på Sola Strandhotell koster kr 1410 pr døgn i enkeltrom inkludert frokost og tilgang til velvære-avdeling. Det vil være mulig å bestille rom for hele kursperioden, eller for enkelte netter. Deltakere med lang reisevei og behov også for overnatting fra søndag 15 april bes oppgi dette ved påmelding.

Reise bestilles og betales av den enkelte, husk å benytte rimelig alternativ.

Reise- og oppholdsutgifter kan søkes refundert fra Utdanningsfond II.

Påmelding:

Påmelding skjer elektronisk ved e-post kurs.norsam@gmail.com
og oppgi følgende opplysninger:

  • Navn
  • E-post
  • Mobiltelefon
  • Yrkestittel
  • Arbeidssted
  • Behov for rom på Sola strandhotell: hele kurset mandag-torsdag (3 netter), eventuelt også fra søndag (4 netter), alternativt enkelte netter

Påmeldingsfrist 1.3.2012

Etter at påmeldingen er registrert vil du i løpet av 1-2 uker motta en bekreftelse fra oss. Du vil få tilsendt faktura på kursavgift i begynnelsen i mars.

Velkommen til kurs!

Ole Mathis Hetta, kursleder
Henning Mørland, leder Norsam