Om oss

Norsk samfunnsmedisinsk forening er en fagmedisinsk forening i Den norske legeforening. 

Norsk samfunnsmedisinsk forening (Norsam) har som formål å videreutvikle og forbedre kvaliteten i faget samfinnsmedisin. Arbeidet med spesialistutdanningen i samfunnsmedisin har hatt en sentral plass i foreningens aktivitet fra 2010.

Årsmøtet er Norsams høyeste besluttende organ, og det innkalles til ordinært årsmøte en gang i året. Gjennom året ledes foreningen av et styre som velges for to år av gangen.

Foreningens vedtekter finner du her: Norsam vedtekter
(vedtektene ble sist endret på Norsams årsmøte i 2015)