Årsmeldinger

Årsmeldingen redegjør for aktivitet i foreningen for hvert kalenderår. Årsmeldingen legges frem av styret på Norsams årsmøte i påfølgende kalenderår. Årsmeldingen godkjennes av årsmøtet. Flere saksdokumenter og informasjon om årsmøtene finnes under nettsidene til årsmøtene.