Styret

member

Henning Mørland

Leder
Arbeidssted: Sykehuset i Vestfold HF

member

Hege-Kristin Aune Jørgensen

Medlem
Arbeidssted: Beiarn kommune
Telefon: 75 56 81 03

member

Tone Bruun

Medlem
Arbeidssted: Folkehelseinstitutt

member

Inger Marie Sandsmark Fosse

Medlem
Arbeidssted: Fylkesmannen i Vestland

member

Tom Berner Sundar

Medlem
Arbeidssted: Nannestad kommune

member

Kristian Onarheim

Medlem
Arbeidssted: Helse Midt-Norge RHF

member

Guro Steine Letting

Medlem
Arbeidssted: Fredrikstad kommune

member

Anne Helene Kveim Lie

Medlem
Arbeidssted: Det medisinske fakultet i Oslo