Rådgivning og samhandling - kommunikasjon og formidling - Kurs G - Bodø 2018

Samfunnsmedisinkurs med fokus på rådgivning, samhandling, kommunikasjon og formidling arrangeres i Bodø 24-27september. Dette er Kurs G i det obligatoriske kursprogrammet i samfunnsmedisin.

Rådgivning og samhandling - kommunikasjon og formidling - Kurs G - Bodø 2018


Kurset arrangeres også denne gang av Nordland legeforening i samarbeid med Norsam. Les mer om kurset og påmelding på nettside til Nordland legeforening:

Nordland legeforening
Kurs G 2018

Mer om emnene