Kalender: Norsk samfunnsmedisinsk forening

7 aktiviteter. Side 1 av 1

Rekkefølge:

  Global helse

  Administrasjon og ledelse for samfunnsmedisinere

  Miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid

  Forskningsmetode og kunnskapshåndtering

  Folkehelsearbeid

  Rådgivning og samhandling, kommunikasjon og formidling

  Med Kurs A: Introduksjonskurs i samfunnsmedisin

7 aktiviteter. Side 1 av 1