Administrasjon og ledelse - Kurs F samfunnsmedisin - Oslo 2018

Samfunnsmedisinkurs i administrasjon, ledelse og helseøkonomi ble gjennomført på Soria Moria 15-18 januar 2018. Dette er Kurs F i det obligatoriske utdanningsprogrammet.

Administrasjon og ledelse - Kurs F samfunnsmedisin - Oslo 2018


Kurs i administrasjon og ledelse var denne gangen komprimert fra fem til fire kursdager. Dette ga bedre utnyttelse av dagene og lange kursdager. Kurset ble også denne gang gjennomført i samarbeid med Institutt for helse og samfunn med Universitetet i Oslo. Flere profilerte helseledere delte også sine erfaringer med deltakerne.

Faglig program:
Kurset går over fire kursdager, og inneholder i tillegg en skriftlig hjemmeoppgave.

Kursprogram:  Kurs F 2018 program.pdf
Kursoppgave: Forberedende oppgave Kurs F 2018.pdf

Læringsmål: Kursdeltakerne skal få innføring i ledelse som fag og ledelsesteorier. Oversikt over organisering og ledelse av helsetjenesten på samfunnsnivå. Helseøkonomi, finansieringssystemer og økonomisk styring av helsetjenester.

Innhold (emneord): Helsesektorens organisering på statlig og kommunalt nivå. Politisk og administrativ ledelse av helsetjenesten. Statlige og kommunale velferdsordninger. Helseøkonomi, finansieringssystemer og prioritering. Ledelse, ledelsesteori og ledelsesmodeller. Frivillige organisasjoner i helse- og velferdssektoren.

Kursgodkjenning:
Samfunnsmedisin: Godkjennes med 45 timer som obligatorisk kurs for leger i spesialistering. Kurset kan også godkjennes for spesialisters etterutdanning.
Allmennmedisin: Godkjennes med 30 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.

Det er også søkt godkjenning som valgfritt kurs i arbeidsmedisin.
Merk at dette kurset ikke er aktuelt som ledelseskurs for sykehusspesialister.

Presentasjoner fra kurset:
Helseforvaltning del 1 kommune Henning Mørland.pdf
Helseforvaltning del 2 stat - Kari Jussie Lønning.pdf
Jan Frich - ledelse og ledelsesteori.pdf
Grete Damberg - NAV Arbeids- og velferdsforvaltningen.pdf
Helseøkonomi - finansieringsmodeller - Terje P Hagen.pdf
Kommuner og samhandling - Terje P Hagen.pdf
Privatisering på norsk - Terje P Hagen.pdf
Kursoppgave F-2018.pdf
Spesialisering i samfunnsmedisin - Kurs F 2018.pdf
Digitalisering og e-helse - Jon Torgeir Lunke.pdf
Ledelsespsykologi - Knut Ivar Karevold .pdf

Mer om emnene