Obligatoriske kurs i spesialistutdanningen 2010-2012

Spesialistutdanningen i samfunnsmedisin inneholder 9 obligatoriske kurs. Her finner du oversikt over kursene og rulleringsplan for perioden 2010-2012. Kursprogrammet er revidert fra og med 2013, se egen oversikt her.

Spesialistutdanningen i samfunnsmedisin er nylig revidert og oppdatert, og det er utarbeidet et nytt kursprogram. Norsam har en koordinerende rolle for kursutdanningen. Kursutdanningen er under utvikling. På denne nettsiden finner du en oversikt over kursene frem til og med 2012.

Kursutdanningen i samfunnsmedisin består av 9 utdanningskurs, med et samlet timetall på 360 timer. Kursene kan gjennomføres i tilfeldig rekkefølge. Det anbefales likevel at introdusjonskurset (Kurs 1) tas tidlig i utdanningen. Utdanningskursene med administrativt og metodologisk innhold kan antagelig med fordel gjennomføres når man har noe mer erfaring (Kurs 2-5). De resternde kursene er mer fagspesifikke (Kurs 6-9).

Her er oversikt over kursene og rulleringsplan. Nedenfor finner du lenker videre til kursenes egne nettsider.

 

1. Introduksjonskurs i samfunnsmedisin (25 timer)
Arrangert første gang i Trondheim i januar 2010
Arrangert andre gang i Trondheim 1-3 februar 2012
Arrangers neste gang i Trondheim på Nidaroskongressen, antagelig 23-25 oktober 2013 (uke 43)

2. Administrasjon og ledelse for samfunnsmedisinere (50 timer)
Arrangert første gang i Oslo 12-16 mars 2012
Arrangeres neste gang i Oslo 11-15 mars 2013 (uke 11) - annonseres desember 2012

3. Helserett og saksbehandling (50 timer)
Arrangert i Sandefjord over 2 kurssamlinger i nov 2010
Arrangert over 2 kurssamlinger høsten 2012 på Gardermoen 3-5 oktober og i Oslo på Primærmedisinsk uke 24-26 oktober
Planlegges neste gang høsten 2014

4. Metodekunnskap og kunnskapshåndtering (60 timer)
Gjennomført over 2 kurssamlinger i Tromsø og Oslo august-september 2011
Planlegges gjennomført neste gang høsten 2013

5. Kommunikasjon og formidling – rådgivning og samhandling (55 timer)
Arrangert over 2 kurssamlinger i Østfold i april og mai 2011
Arrangeres neste gang i Halden, Østfold 22-26 april 2013 (uke 17)

6. Kvalitetsarbeid og tilsyn (30 timer)
Arrangert første gang over 2 kurssamlinger i Rogaland og Oslo april-juni 2010.
Arrangert andre gang på Sola, Rogaland 16-19 april 2012
Planlegges neste gang våren 2014

7. Miljørettet helsevern, smittevern, helsemessig beredskap, planarbeid (30 timer)
Arrangert første gang i Fevik september 2010
Arrangert andre gang i Fevik 3-7 september 2012
Planlegges neste gang høsten 2014

8. Forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid (30 timer)
Arrangert første gang 24-26 oktober 2011
Planlegges gjennomført neste gang høsten 2013

9. Internasjonalt arbeid (30 timer)
Arrangert for første gang i Bergen 7-9 mai 2012
Planlegges neste gang våren 2014