Sundvoldenseminaret

Samfunnsmedisinsk seminar på Sundvolden har en lang tradisjon. Seminaret ble arrangert første gang i 1986(?) og har siden vært arrangert årlig. Seminaret arrangeres i november på Sundvolden hotel.