Kjære kolleger  

Den 17.-18. oktober 2019 arrangeres for 2. gang Norwegian Myeloma Workshop i Trondheim. Dette er et møte hvor vi diskuterer myelomatoseforskning. Vi har et spennende program til årets møte som dere ser under. Informasjon og påmelding finner du her: https://www.eventsforce.net/firstunited/14/home?language=7 

Med vennlig hilsen

Fredrik Schjesvold og Tobias Slørdahl

 

Pasientseminarer i høsten 2019: 

29.OKT OSLO: MYELOMATOSE, lenke til påmelding:

 https://www.blodkreftforeningen.no/arrangement/myelomatoseseminar-oslo/

31.OKT TRONDHEIM: MYELOMATOSE, lenke til påmelding:
 https://www.blodkreftforeningen.no/arrangement/myelomatoseseminar-trondheim/

1.NOV TROMSØ: MYELOMATOSE, lenke til påmelding:
 https://www.blodkreftforeningen.no/arrangement/myelomatoseseminar-tromso/

Programmet for myelomatoseseminarene er ikke helt på plass, det vil bli  publisert fortløpende. Men påmeldingen er åpen.  


 Vennlig hilsen


www.blodkreftforeningen.no

  

Ukens artikkel er en rapport fra EBMT som omhandler indikasjoner for hematopoietisk stamcelletransplantasjon ved hematologiske sykdommer, solide tumores og immunsvikt.

Indikasjoner for HMAS

 

Ukens artikkel er ikke direkte hematologi, men vi blir jo ofte spurt i slike spørsmål. Den viser at rekombinant faktor VIIa (Novoseven) ikke hjelper ved hjerneblødning, heller ikke i subgruppen der CT viser tegn til ekspanderende blødning.

 

Artikkel - FVII ved hjerneblødning

Artikkel NEJM - The Element of Suprise

Ingen aktiviteter funnet