Vintermøtet 2019 finner sted i Trondheim, Scandic Nidelven. Hold av datoen 14.-15. mars.

Påmelding: https://www.eventsforce.net/firstunited/8/home?language=7

Foreløpig program finner du HER.

Nyresykdom hos pasienter med MGUS er et vanskelig felt, og et felt der mye har blitt klarere de siste årene. Her er en konsensusrapport fra en ekspertgruppe om hvordan disse skal håndteres. 

Nyresvikt ved MGUS - konsensus

Kjære kolleger!
Det finnes  svært begrenset erfaring med bruk av romiplostim og eltrombopag for ITP i svangerskapet. Det er ca 5 rapporterte tilfeller i litteraturen. En internasjonal gruppe skal nå forsøke å rapportere sine erfaringer med bruk av TPO-RA i svangerskapet. Vi har  samlet ca 20 tilfeller til nå. Jeg lurer på om noen av dere har brukt romiplostim eller eltrombopag for ITP i svangerskapet? Vi trenger noen kliniske data om medikamentet, platetall, behandlingsvarighet og outcome.
Med vennlig hilsen

Waleed Ghanima
mailto:wghanima@gmail.com

 

Ingen aktiviteter funnet