Høstmøtet 2019 finner sted på Thon hotell Storo i Oslo den 24-25 september.

Forløpig program finner du her!

Dette er en artikkel som gir mye interessant informasjon om progresjon fra asymptomatisk waldenstrøm til symptomatisk waldenstrøm. F.eks. hvor mange progredierer? Svaret er 30% etter to år. Men svaret er også at etter median 7,8 års oppfølging var det 28% som ikke hadde progrediert. De foreslår også verktøy for å beregne risikoen for progresjon.

Progression Risk Stratification of Asymptomatic Waldenstrøm Macroglobulinemia

Ukens to artikler er en gjennomgang av data om effekt og toksisitet TPO agonister og Rituximab ved ITP. Mye er kjent, men nyttig repetisjon.

ITP - Rituximab

ITP - TPO agonister

Daratumumab har vist seg å være et veltolerert medikament i myelomatosepopulasjonen og et naturlig valg å kombinere med kjente trippelregimer ved myelomatose. I denne studien av Moreau et al publiseres resultatene fra CASSIOPEIA studien, en randomisert fase 3 studie på 1085 nydiagnostiserte myelompasienter som er kandidater for HMAS. Pasientene i kontrollarmen fikk 4 induksjonskurer med bortezomib, thalidomide og dexametason (VTd), deretter HMAS og så 2 konsolideringskurer med VTd, mens intervensjonsarmen fikk VTd+daratumumab. Studien viser ikke overraskende at man oppnår dypere responser med dette kvadrippelregimet, hvor stringet CR ble sett i 29 % av VTd-Daratumumab armen vs 20 % i kontrollarmen. Man oppnår en imponerende andel MRD negativitet på 64 % og det er vel verdt å notere seg at mange av de MRD negative fortsatt har M-komponent. Årsaken til dette er trolig en kombinasjon av halveringstiden til immunglobuliner og hvor man treffer med nåla når man tar en benmargsprøve. Bivirkningsmessig får man noe høyere andel med cytopenier ved bruk av fire kontra tre medikamenter.
 

Ingen aktiviteter funnet