Splenektomi er ikke en like populær behandling for ITP som den var en gang. Men den er fortsatt aktuell, og en perspektivartikkel i Blood kommer med innspill om hvordan den bør brukes i dag. Alternativet er kanskje atorvastatin (Lipitor?) som ser ut til å kunne gi klinisk nyttige effekter. Og vanskelig å prøve er det jo ikke.

Splenektomi ved ITP

Atorvastatin ved ITP

Kommentar

Når enkeltpasientkasuistikker publiseres i New England, er det ofte en viktig historie. Også her. En immunologisk erytrocyttaplasi etter allo, ble frapperende normalisert etter daratumumab. Dette kan kanskje også ha konsekvenser for andre immunologiske tilstander, med eller uten forutgående allogen transplantasjon. 

NEJM - Dara ved immunologisk erytrocyttaplasi

Vintermøtet 2019 finner sted i Trondheim, Scandic Nidelven. Hold av datoen 14.-15. mars.

Program kommer.

Onkologisk forum finner sted på Scandic Flesland Airport 15 - 16 november!
Onsdag: Norwegian Myeloma Workshop (se vedlagt program)
Torsdag: Lymfom/Hematologi faggruppe (se vedlagt program)
Torsdag-Fredag: Plenary-program (se vedlagt program og link)

  

Ingen aktiviteter funnet