Handlingsprogram

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer

            Godkjent av Helsedirektoratet i september 2018. 

Nasjonalt handlingsprogram for MDS

Nasjonalt handlingsprogram for myelomatose

Veileder for diagnostikk og behandling av amyloidose

 

Nasjonalt handlingsprogram for maligne lymfomer

            Forløpig 2018, til godkjenning hos Helsedirektoratet: Handlingsplan lymfom

Palliasjon i kreftomsorgen - nasjonalt handlingsprogram

 

Kjemoterapi, kurdefinisjoner:

Nordiske studie grupper:


Trombose:

Retningslinjer for antitrombotisk behandling og profylakse - Norsk selskap for trombose og hemostase.

Nasjonal behandlingstjeneste for rekonstruktiv dyp venekirurgi.   

Helsedirektoratets informasjon om Warfarin og DOAK

Warfarinbehandling i praksis

 

Hemofili:

Nordic Guidelines for diagnosis and treatment of acquired haemophilia

Nordisk handlingsprogram for von Willebrand sykdom.

Hemofili A og B

Hemoglobinopatier:

Handlingsprogram for sigdcelleanemi

Handlingsprogram for thalassemi

  1. Kontrollskjema
  2. Transfusjonstabell

 

Annet:

Mastocytose, systemisk - svenske retningslinjer

Nasjonale retningslinjer for PNH

Nordiske retningslinjer for utredning og behandling av eosinofili

Norsk portal for medisinsk-genetiske analyser

Gaucher sykdom (oppdatert november 2018)

Handlingsprogram for Hemokromatose

Handlingsprogram for ITP

Retningslinjer for utredning og behandling av vitamin B12 mangel