Handlingsprogram

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer

            Godkjent av Helsedirektoratet i september 2018. Siste versjon 06.09.19.

Nasjonalt handlingsprogram for MDS

Nasjonalt handlingsprogram for myelomatose

Veileder for diagnostikk og behandling av amyloidose

 

Nasjonalt handlingsprogram for maligne lymfomer

            Forløpig 2018, til godkjenning hos Helsedirektoratet: Handlingsplan lymfom

Palliasjon i kreftomsorgen - nasjonalt handlingsprogram

 

Kjemoterapi, kurdefinisjoner:

Nordiske studie grupper:


Trombose:

Retningslinjer for antitrombotisk behandling og profylakse - Norsk selskap for trombose og hemostase.

Nasjonal behandlingstjeneste for rekonstruktiv dyp venekirurgi.   

Helsedirektoratets informasjon om Warfarin og DOAK

Warfarinbehandling i praksis

 

Hemofili:

Nordic Guidelines for diagnosis and treatment of acquired haemophilia

Nordisk handlingsprogram for von Willebrand sykdom.

Hemofili A og B

Hemoglobinopatier:

Handlingsprogram for sigdcelleanemi

Handlingsprogram for thalassemi

  1. Kontrollskjema
  2. Transfusjonstabell

 

Annet:

Nasjonale retningslinjer for PNH

Nordiske retningslinjer for utredning og behandling av eosinofili

Norsk portal for medisinsk-genetiske analyser

Gaucher sykdom (oppdatert november 2018)

Handlingsprogram for Hemokromatose

Handlingsprogram for ITP

Retningslinjer for utredning og behandling av vitamin B12 mangel