Kurs i blodsykdommer

Obligatorisk kurs i blodsykdommer.

Her er aktuelt kursmateriale:

Blodsykdommer - grunnkurs i hematologi

23-27 oktober 2017

Kurssted: Haukeland Universitetssykehus, Bergen, Sentralblokken,  B302

 Mikroskopi tirsdag-fredag: Magnus Haalandsalen, 2. etg. Sentralblokken (Avd. Patologi)

Mandag    23.10.17.

Kursleder  Ann-Helen Kristoffersen

10.00 – 10.10  (10 min) Introduksjon. Opprop, dele i gruppe a og b       Tor Henrik Tvedt

10.10 – 10.55  (45 min)  Diagnostikk av venøs tromboembolisk sykdom Pål Tore Bentsen

10.55 – 11.45  (50 min)  Risikofaktorer for DVT/LE. Trombofili.           Per Morten Sandset

11.45 – 12.00  (15 min) Pause

12.00 – 12.20  (20 min) Kasuistikker/ Pause                                       Tor Henrik Tvedt m.fl

12.20 – 13.05  (45 min) Behandling av venøs tromboembolisk sykdom.

                        Trombolytisk behandling                                                Per Morten Sandset

13.05 – 13.45  (40 min) Lunsj

13.45 – 14.30  (45 min) Antikoagulasjonsbehandling (hovedvekt DOAK) Per Morten Sandset

14.30 – 15.15 (45 min) Behandling av blødning/Hvordan stoppe blødning? Per Morten Sandset

15.15 – 15.30             Pause

15.30 – 1730 (120min) Kasuistikker

Utredning ved økt blødningstendens og andre hemostasedefekter

Bruk av laboratorieanalyser ved DOAK            

                                   Kasuistikker og Pause

Ann Helen Kristoffersen/ Bentsen/ Tvedt

Tirsdag  24.10.17.

Kursleder Tor Henrik Tvedt

08.00 – 08.45 (45 min) Gruppe b) Mikroskopi av beinmarg               Tvedt, Tsykunova

0845 – 0900    (90 min) Pause

09.00 – 09.30  (30 min) Monoklonalt gammaglobulin                                     Haukås

09.30 – 10.20  (50 min) Myelomatose og Mb Waldenstrøm                            Haukås

10.20 – 10.50  (30 min) Akutt tverrsnittlesjon

                        Strålebehandling ved maligne blodsykdommer                   Anne T. Bjørnevik

10.50 – 11.00  (10 min) Pause

11.00 – 12.00  (60 min) Myeloproliferative sykdommer: PV, ET,

                        myelofibrose. Eosinofile syndromer m.m.                           Håvar Knutsen

12.00 - 12.45  (45 min) Lunsj

12.45 – 13.05 (20 min) Molekylærgenetiske analyser                                 Tvedt

13.05 – 13.25  (20 min) Kronisk myelogen leukemi                                         Tsykunova

13.25 – 14.05  (40 min) Akutte leukemier, kasuistikkbasert tilnærming                                                                                                                          Tvedt, Tsykunova

1405 - 1425    (20 min) Pause   

14.25 – 15.25 (60 min) Infeksjoner ved maligne blodsykdommer                   Wendelbo.

 15.40 – 16.25 (45 min) Gruppe a) Mikroskopi av beinmarg               Tvedt, Tsykunova

 

Onsdag   25.10.17.

Kursleder Astrid Kittang

08.00 – 08.45 (45 min)  Gruppe a) Mikroskopi av blod og beinmarg              Tvedt, Tsykunova

08.45 – 09.00  (15 min) Pause

0900 – 1000 (60min)     Gruppe a) Mikroskopi av blod og beinmarg              Tvedt

10.00 – 10.30  (30 min) Kasuistikk                                                                   Ahmed

10.30 – 11.15 (45 min) Allogen stamcelletransplantasjon                               Bruserud

11.15 – 1130   (15 min) Kasuistikk                                                                   Tvedt

1130-1230 (60min) Lunsj

12.30. – 1330 (60 min) Myelodysplastisk syndrom                                         Kittang

                                       MDS morfologi

12.30 – 13.45  (45 min) Pause

13.45 – 14.30  (45 min) Transfusjonsterapi                                                      Knut Liseth

14.30 – 15.15  (45 min) Sjeldne hematologiske diagnoser du må kjenne til   

                                                                                                                      Bruserud/ Tvedt

15.15 – 1530   (15 min) Pause

15.30 – 16.30  (60 min) Hyperkalsemi. Tumorlysesyndromer                         Roald Lindås

16.30 – 18.15  (105 min) Gruppe b) Mikroskopi av blod og beinmarg                       Tvedt, Tsykunova

Torsdag 26.10.17.

Kursleder Sigbjørn Berentsen

08.00 – 09.30  (90 min) Gruppe  Mikroskopi av blodutstryk              Kittang (30 min MDS)

                                                                                                          Berentsen

09.30 – 09.45  (15 min) Pause

09.45 – 10.00  (15 min) Kasuistikk                                                       Sigbjørn Berentsen

10.00 – 10.35 (35 min) Morfologisk klassifisering av

lymfoproliferative tilstander                                     Lars Helgeland

10.35 – 11.05. (30 min) Flowcytometrisk diagnostikk,                        Geir Tjønnfjord

KLL, Hårcelleleukemi del 1

11.05 – 11.15 (10 min) Pause

11.15 – 11.55  (40 min) Flowcytometrisk diagnostikk,                        Geir Tjønnfjord

KLL, Hårcelleleukemi del 2

11.55 - 12.40  (45 min) Lunsj

12.40 – 14.15  (95 min) Maligne lymfomer, Løkeland/ Fluge

14.15 – 14.30  (15 min) Pause

14.15 – 15.00  (45 min) Immunologisk trombocytopeni (ITP),
trombocytopenisk purpura (TTP) og
hemolytisk uremisk syndrom (HUS)   
                     Berentsen

15.00 - 15.10  (10 min) Pause

15.10 – 15.55  (45 min) Autoimmune hemolytiske anemier,
kuldeagglutininsykdom                  
                          Berentsen

16.00 – 17.45  (90 min) Gruppe Mikroskopi av blodutstryk               Kittang (30 min MDS)

                                                                                                          Berentsen

Fredag  27.10.17.

Kursleder Øystein Bruserud

08.00 – 10.00  (120 min) Gruppe b) Mikroskopi                                              Bruserud/Bentsen

08.00 – 10.00  (120 min) Gruppe a) Kasuistikker, diskusjon                            Schjesvold/ Tvedt/

10.15 – 12.15  (120 min) Gruppe a) Mikroskopi                                              Bruserud/Bentsen

10.15 – 12.15  (120 min) Gruppe b) Kasuistikker, diskusjon (inkl. lunch)       Schjesvold/ Tvedt

12.30 – 13.30  (60 min)Kursprøve med mikroskopi  (a+b). Evaluering      Tvedt