Uke 26: Samarbeid med legemiddelindustrien

Sommeren nærmer seg, og med det litt lettere lektyre. Forholdet til legemiddelindustrien er komplekst. Noen samarbeider mye, andre holder større avstand. En nylig kronikk i New England, en del av en kronikkserie, tar opp dette temaet.

Samarbeid med legemiddelindustrien.