Uke 1: KLL og Ibrutinib som førstelinje

Det var vel spikeren i kista for klorambucil i denne omgangen. Med ibrutinibs bivirkningsprofil er det vel bare den byråkratiske avgjørelsen vi venter på før ibrutinib vil overta klorambucils plass i førstelinjebehandlingen. Tidligere publikasjoner har vist at ibrutinib også kan kombineres med CD20-antistoffer, slik man i dag gjør med Cbl, og i tillegg kunne legge til et cytostatikum. Den nære fremtiden? Sannsynligvis Kinasehemmer + kjemo + CD20-antistoff.

Ibrutinib som initial behandling av KLL - NEJM