Uke 39: Trombofilitesting

Trombofilitesting har vært mye diskutert de siste årene, og brukes vel mindre nå enn tidligere. Her er oppdaterte råd om hvordan man per i dag skal bruke disse analysene.

Trombofiliutredning - NEJM