CAD-studier!

To nye studier (Cardinal og Cadenza) for pasienter med kuldeagglutinin sykdom er nå åpnet i Norge. I begge studien prøver man ut et nytt antistoff som er rettet mot komplementfaktor C1s (BIVV009).   

Pasienter som inkluderes i Cadenza vil ha Hb under 10 g/dl og ikke transfusjonstrengende, mens pasienter som inkluderes i Cardinal har Hb under 10 g/dl og er transfusjonskrevende.

Studien er allerede åpnet for inklusjon ved åpnet Haukeland Universitetssykehus og åpner innen kort tid ved Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet og St. Olavs Hospital.

 Helfo dekker reiser for pasienten til studiesenteret (også med fly)

 Har dere en pasient så  ta kontakt med oss.

 For mere info se samtykkeskjema

 Nasjonal investigator: Sigbjørn Berentsen: sigbjorn.berentsen@haugnett.no

Helse-Sør/Øst: Geir Tjønnfjord: gtjonnfj@ous-hf.no

Helse-midt: Henrik Hjort-Hansen: henrik.hjorth-hansen@ntnu.no

Helse-vest:  Tor Henrik Tvedt: thetve@helse-bergen.no