Kurdefinisjoner

Nasjonale kurdefinisjoner er tilgjengelige på nettsiden med handlingsprogram:

https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-selskap-for-hematologi/Handlingsprogrammer/