Onkologisk forum 15.-16. nov 2018

Onkologisk forum finner sted på Scandic Flesland Airport 15 - 16 november!
Onsdag: Norwegian Myeloma Workshop (se vedlagt program)
Torsdag: Lymfom/Hematologi faggruppe (se vedlagt program)
Torsdag-Fredag: Plenary-program (se vedlagt program og link)