Revidert prosedyreliste for hematologi

På vegne av spesialitetskomiteen sender vi ut forslag til oppdatert prosedyreliste for blodsykdommer. Vi ønsker at alle medlemmene skal se gjennom disse og sende tilbakemeldinger / evt forslag til endringer til spesialitetskomiteen eller styret i NSH.

Innspill bør for effektivitetens skyld gis via mail til Hege Frøen innen 19/3: hegfro@vestreviken.no  

 

Oppdatert prosedyreliste