Uke 1: Edoxaban tbl vs dalteparin sc ved relatert VTE

Edoxaban tabletter viser seg å være non-inferiort til dalterparin ved cancer relatert VTE.

NEJM: Edoxaban for cancer assosiert VTE