Uke 21: T-PLL og venetoclax

T-PLL er en sykdom med få gode behandlingsalternativer. Nå har et av medikamentene med mest vind i seilene for tiden, også vist resultater her. 

T-PLL og venetoclax - Blood