Uke 40: Lenalidomide ved follikulært lymfom

Gammeldags kjemoterapi blir utfordret på flere og flere arenaer. I denne studien viste man at lenalidomid er en like effektiv partner til Rituximab, som kjemoterapi, i førstelinjebehandling av avansert follikulært lymfom. I tillegg dyrere, men mindre toksisk.

Lenalidomide + rituximab ved FL - NEJM