Uke 26: TPO agonister og Rituximab ved ITP

Ukens to artikler er en gjennomgang av data om effekt og toksisitet TPO agonister og Rituximab ved ITP. Mye er kjent, men nyttig repetisjon.

ITP - Rituximab

ITP - TPO agonister