Om oss

Styret

Leder, Tor Henrik Anderson Tvedt, Haukeland Universitetssykehus

Sekretær, Ellen Brodin, Ahus

Kasserer, Eivind Galteland, OUS-Rikshospitalet

Spesialistkomiteen


Lang og tro tjeneste i Norsk Selskap for Hematologi, mars 2017:

Lorentz Brinch (VM 2017)

Håvard Knutsen (VM 2017)

Sigbjørn Berentsen (VM 2017)

Jens Hammerstrøm (VM 2017

Odd Kildahl-Andersen (VM 2017)

Jon Magnus Tangen

Johannes Kahrs

Malvin Sjo