Styret

member

Tor Henrik Anderson Tvedt

Leder
Arbeidssted: Helse Bergen HF

member

Ellen Elisabeth Brodin

Medlem
Arbeidssted: Akershus universitetssykehus HF

member
member

Tobias Schmidt Slørdahl

Medlem
Arbeidssted: St. Olavs Hospital HF