Årsrapporten fra Norsk Hjertekirurgiregister for 2017 er klar.

Årsrapporten for Lungekirurgiregisteret.

Generalforsamling under Høstmøtet 2018

Høsten 2018 vil det arrangeres flere spennede symposier og møter.