Velkommen til Vårmøtet i NTKF 2019!

Årsrapporten fra Norsk Hjertekirurgiregister for 2017 er klar.

Årsrapporten for Lungekirurgiregisteret.

Generalforsamling under Høstmøtet 2018