Det vil i anledning Knut Kvernebo's 70 års jubileum bli arrangert et avslutningssymposium 31/10 og 1/11 2019. 

Velkommen til Vårmøtet i NTKF 2019!

Årsrapporten fra Norsk Hjertekirurgiregister for 2017 er klar.

Årsrapporten for Lungekirurgiregisteret.