Årsrapport 2013 fra Norsk Hjertekirurgiregister

Rapporten for 2013 inneholder for første gang senterspesifikke data. Rapporten finner du her:

NHKiR årsrapport 2013.pdf