Generalforsamling NTKF 2015

Det vil bli avholdt generalforsamling i tilknytning til høstmøtet. Se vedlegg.

 

GF2015.docx