Høstmøtet 2018

Generalforsamling under Høstmøtet 2018

Under årets høstmøte vil det, tradisjon tro, arrangeres Generalforsamling (klikk for dokumentlink). Mange viktige temas vil bli tatt opp. Sted og tid er Lovisenberg Diakonale høyskole torsdag 25/10-18 kl. 15.00.

I forbindelse med høstmøte 2018 vil det også bli arrangert seminar fredag 26/10.:
Mitral- og trikuspidal sykdom, diagnostikk og kirurgisk behandling

Møteledelse: Gry Dahle 

Program

11.30-11.35 Velkommen v/ G Dahle

11.35-12.05 Echo cardiological evaluation of mitral- and tricuspid regurgitation. Special issues in Barlows disease? v/ Maurice Enriques Sarano, Mayo Clinic

12.05-12.35 Surgical treatment of mitral- and tricuspid regurgitation, when to address the tricusp? v/ Jose Pomar 

12.35-13.00 Discussion

Før og etter seminaret vil det være rrie foredrag 08.00-9.20, 10.00-11.20 og 13.30-14.30, se eget program. Pause 9.20-10.00 og 13-13.30.