Kvalitetsutvalget

member

Steinar Kristian Solberg

Leder
Arbeidssted: Hjerte,- lunge- og karklinikken - OUS
Telefon: 23 07 00 00

member

Venny Lise Kvalheim

Medlem
Arbeidssted: Helse Bergen HF

member

Kristian Bartnes

Medlem
Arbeidssted: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø - Somatikk

member

Asbjørn Karevold

Medlem
Arbeidssted: St. Olavs Hospital HF
Telefon: 73 86 70 20

member

Johannes Lagethon Bjørnstad

Medlem
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF
Telefon: 90040996
E-post: johannes.bjornstad@oslo-universitetssykehus.no

member

Rune Eggum

Medlem
Arbeidssted: Akershus universitetssykehus