Styret

Styret i Norsk thoraxkirurgisk forening

member

Gry Dahle

Leder
Arbeidssted: Hjerte,- lunge- og karklinikken - OUS
Telefon: 23 07 00 00

member

Per Erling Dahl

Medlem
Arbeidssted: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø - Somatikk
Telefon: 77 62 60 00

member

Vegard Skalstad Ellensen

Medlem
Arbeidssted: Helse Bergen HF

member

Øystein Pettersen

Medlem
Arbeidssted: St. Olavs Hospital HF