Regnskap NTKF 2018

Regnskapet er med dette tilgjengelig for gjennomsyn før Generalforsamlingen torsdag.