Utvidet styremøte

Agenda for utvidet styremøte under vårmøtet 2015 er vedlagt. 

Mer om emnene