Hjertekirurgiregisteret

Hjertekirurgiregisteret baseres på tall innsendt fra samtlige sentre som driver hjertekirurgi i Norge: Rikshospitalet, Ullevål Universitetssykehus, Haukeland Universitetssykehus, St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset Nord-Norge, Feiringklinikken og Hjertesenteret i Oslo. Registeret gir derfor et komplett bilde av den hjertekirurgiske virksomheten i Norge. Registeret oppdateres årlig.

Hvert års register finner du som en presentasjon via lenkene på denne siden.

Registeret er omtalt i Tidsskrift for den norske legeforening 01/2011.