Hjertekirurgiregisteret 2014

Årsrapporten fra Norsk Hjertekirurgiregister for 2014 er klar.

Klikk linkene under for å laste ned dokumentene.

Statisitikk-dataene er presentert i både engelsk og norsk versjon.